Milenium

programa de gestió d’hotels.

Milenium és un programa integral de gestió d’hotels i empreses de restauració.

Cada vegada més els gestors de qualsevol empresa necessiten més dades per a millorar l’optimització del negoci, l’atenció al client, la millora del producte...

Milenium és una ferramenta desenvolupada en un llenguatge de quarta generació, altament avançat, les dades del qual van integrades en una base de dades relacional. Aquest sistema possibilita la trobada i localització de totes aquestes dades que òptimament seleccionades, donen la més completa informació a l’usuari, amés, possibilita que puga ser utilitzada amb altres aplicacions: gràfics, fulles de càlcul, tractament de textos etc.


 
Hotel Restauració
Comptabilitat Altres utilitats
Què ens diferencia? HOT LINE

 

Hotel.

Reserves. Reserva ràpida. Central de reserves.
Facturació. Rectificació d’apunts manualment. Multimoneda.
Governanta. Cambreres i llenceria. 
Centraleta telefònica. Les opcions que el "software" de la centraleta puga admetre.
Control d’avaries. Històric d’incidències en màquines, departaments, material i temps.
Estadístiques.  Tota mena.
Marketing "i fidelització". Estudis de mercat, segments etc.
Targetes de clients, targetes de pagament.
A més de la gran quantitat de llistats, es poden personalitzar els que l’usuari sol·licite.

 Restauració.

Control d’articles i magatzem. Baixa automàtica i/o autoconsums.
Sistemes de control i producció en cuina. Escandalls. Confecció de plats i menús. Control costos... Control de consum en restaurant i bar. Previsió de menús. Control de comensals a partir de la reserva de cuina. Parts de treball. Fitxes de fabricació...
Facturació i preu TPV. Escandalls. Control preu cost / preu venda...
Esdeveniments, banquets i serveis de " catering". Control de taules i cambrers... Confecció de preus. Organització. Disponibilitat de salons. Previsió de materials. Control d’utillatge, mobiliari...
A més de la gran quantitat de llistats, es poden personalitzar els que l’usuari sol·licite.

Comptabilitat.

 
Comptabilitat connectada amb tots els paràmetres i àrees productives anteriors.

Estadístiques de gestió, producció i rendibilitat.
 

Altres utilitats:

 
Contempla canvi de data a partir de l’any 2000.
Facturació en multimoneda.
Possibilitat de funció com cadena, podent centralitzar reserves, gestió, comptabilitat ...
Exportació de dades per a la utilització d’altres programes...
Comunicació amb "software" específic per a automatismes i altres aplicacions ( lectors de targetes, obertura de portes controls de seguretat... )
Establiment de menús (pantalles) a discreció de l’usuari.
El programa es capaç de satisfer les tasques i alteracions que l’usuari estableixi.
La seua instal·lació és ràpida i fàcil.

Què ens diferencia?

 

Milenium ha sigut dissenyat pensant en l’usuari de "front-office":

Ràpida introducció de dades, per agilitzar l’atenció del client. Reserva automàtica, "chek-in" ràpid.
Fàcil canvi de pantalles, per atendre diferents tasques: consultes, disponibilitat, preus...
Còmode per satisfer les necessitats del client: control de càrrecs, rectificació de factures...

Milenium ha sigut dissenyat pensant en l’usuari de "backt-office":

Control exacte de tota la producció, tenint la gerència accés i ampla configuració de l’establiment, capaç de definir des de l’hotel més senzill fins les activitats més complexes i dispars.
Tots els comparatius, estadístiques i dades que són necessàries en la producció i gestió dels departaments, control d’usuari i operacions.

"HOT LINE" 24 HORES AL DIA, 365 DIES A L'ANY

"HOT LINE" 24 HORES AL DIA, 365 DIES A L’ANY, PER A SOLUCIONAR QUALSEVOL PROBLEMA D’USUARI I DE PROGRAMA QUE ES PUGA PRODUIR.

TELÈFONS DE CONTACTE PER CONNECTAR UNA DEMO I HOT LINE

686 820 259  Vicent A. García                  E.mail: breso@drgnet.com
639 313 981 Damián Castañer